Hàm Yên nhiều giải pháp hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số.

Huyện Hàm Yên có hơn 60% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Nhằm giúp các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, huyện đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ hiệu quả, giúp nhiều hộ thoát nghèo bền vững.
Video không hợp lệ