Hàm Yên, nhiều hoạt động khởi động tháng thanh niên 2013.

Hưởng ứng Tháng thanh niên 2013: “Tuổi trẻ xây dựng văn minh đô thị, chung sức xây dựng nông thôn mới”, với phương châm hành động “Mỗi cơ sở Đoàn một công trình, phần việc, mỗi đoàn viên thanh niên một hành động tham gia xây dựng nếp sống văn minh đô thị và xây dựng nông thôn mới”, trong những ngày qua, huyện Đoàn Hàm Yên đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa khởi động Tháng Thanh niên 2013.
Video không hợp lệ

Chương trình khác