Hàm Yên phát triển bền vững vùng cây ăn quả có múi

Để tránh tình trạng được mùa mất giá, huyện Hàm Yên đã và đang chủ động thực hiện các giải pháp nhằm phát triển bền vững loại cây trồng có múi trên địa bàn nhằm mang lại thu nhập ổn định cho người dân.
Video không hợp lệ

Chương trình khác