Hàm Yên phát triển các chuỗi sản xuất hàng hóa

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ kỹ thuật vào sản xuất nông lâm nghiệp đồng thời đề xuất các giải pháp phát triển thị trường theo chuỗi giá trị sản xuất hàng hóa, mang lại giá trị thu nhập cao cho bà con nông dân. Vừa qua, UBND huyện Hàm Yên phối hợp với Dự án hỗ trợ Nông nghiệp, nông dân và nông thôn tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị Đối thoại phát triển kinh tế theo chuỗi sản xuất hàng hóa nông lâm nghiệp và xúc tiến thương mại năm 2013.
Video không hợp lệ