Hàm Yên: Quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đến cán bộ, đảng viên.

Ngày 12/7, Huyện ủy Hàm Yên đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XII của Đảng cho trên 200 cán bộ, đảng viên, công chức viên chức, lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện. Đồng chí Đinh Công Thơ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự và chỉ đạo tại hội nghị.
Video không hợp lệ

Chương trình khác