Hàm Yên sẵn sàng cho ngày khai giảng năm học mới

Tại huyện Hàm Yên, tất cả các trường học đã sẵn sàng cho ngày Khai giảng và bước vào năm học mới 2021 – 2022, trong điều kiện đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Video không hợp lệ

Chương trình khác