Hàm Yên sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa tập trung.

Bài toán cho sản xuất nông nghiệp của huyện Hàm Yên trong mấy năm gần đây đã có sự thay đổi căn bản. Nét nổi bật nhất trong nông nghiệp, nông dân và nông thôn ở Hàm Yên là việc tập trung quy hoạch và quy hoạch lại các vùng sản xuất, trên cơ sở rà soát nguồn quỹ đất ở từng địa phương để triển khai thực hiện việc sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung.
Video không hợp lệ

Chương trình khác