Hàm Yên tăng cường các biện pháp ngăn chặn dịch tả lợn Châu Phi.

Video không hợp lệ