Hàm Yên tăng cường công tác Phòng cháy chữa cháy.

Trong những năm qua, công tác tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn huyện Hàm Yên được duy trì thường xuyên và đi vào nề nếp, người dân đã có ý thức hơn về công tác phòng cháy, chữa cháy.
Video không hợp lệ

Chương trình khác