Hàm Yên tập trung gieo cấy lúa xuân.

Những ngày này nông dân huyện Hàm Yên đang nô nức xuống đồng chạy đua cùng thời vụ, phấn đấu hoàn thành mục tiêu gieo cấy 3.200 ha lúa xuân trước ngày 20-2.
Video không hợp lệ

Chương trình khác