Hàm Yên tập trung phát triển các chuỗi sản xuất hàng hóa

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ kỹ thuật vào sản xuất nông lâm nghiệp đồng thời đề xuất các giải pháp phát triển thị trường theo chuỗi giá trị sản xuất hàng hóa, mang lại giá trị thu nhập cao cho bà con nông dân. Những năm qua, huyện Hàm Yên thường xuyên mở các cuộc hội thảo, lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, và các chương trình tham quan học tập kinh nghiệm từ các mô hình phát triển kinh tế mới cho cán bộ, hội viên các đoàn thể. Qua đó đã giúp bà con nông dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện của từng địa phương.
Video không hợp lệ