Hàm Yên tập trung sản xuất vụ đông năm 2014.

Là huyện có truyền thống và thế mạnh trong sản xuất vụ đông, trong những năm qua, huyện Hàm Yên luôn đẩy mạnh phong trào sản xuất, đưa vụ đông trở thành vụ sản xuất chính thứ 3 trong năm với các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao.
Video không hợp lệ

Chương trình khác