Hàm Yên thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm

Thực hiện chương trình mỗi xã 1 sản phẩm, sau 3 năm, nhiều đặc sản, chủ lực được hình thành đã tạo nét đặc trưng, phong phú, đa dạng về chủng loại sản phẩm của huyện Hàm Yên. Điều này đã và đang góp phần tích cực thúc đẩy sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Video không hợp lệ