Hàm Yên tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở.

Thực hiện Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Thời gian qua, Huyện ủy Hàm Yên đã tập trung chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc thực hiện theo đúng hướng dẫn, kế hoạch. Trong thời gian này, trên địa bàn huyện, ở các Đảng ủy cơ sở, các chi bộ trực thuộc được chọn tổ chức Đại hội điểm đang tiến hành tổ chức Đại hội, và theo kế hoạch, tất cả các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở sẽ hoàn thành Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2017 trong tháng 3-2015.
Video không hợp lệ