Hàm Yên tổ chức điều tra, đánh giá đất đai phát triển vùng cam.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang vừa phối hợp với Viện nghiên cứu quy hoạch nông nghiệp, nông thôn và UBND huyện Hàm Yên tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện công tác điều tra, đánh giá đất đai phục vụ phát triển vùng cam sành trên địa bàn.
Video không hợp lệ

Chương trình khác