Hàm Yên tổ chức hội nghị đánh giá kết quả tổ chức Hội chợ cam sành Hàm Yên lần thứ III, năm 2019

Video không hợp lệ