Hàm Yên tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện

Video không hợp lệ

Chương trình khác