Hàm Yên: Trao đổi, học tập kinh nghiệm xây dựng huyện Nông thôn mới

Nhằm thực hiện mục tiêu trở thành huyện NTM vào năm 2025, ngày 09/12, huyện Hàm Yên đã thành lập đoàn công tác trao đổi, học tập kinh nghiệp xây dựng huyện NTM tại huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Đây là huyện đầu tiên của các tỉnh vùng Tây Bắc được Thủ Tướng Chinh phủ công nhận huyện NTM vào năm 2019.
Video không hợp lệ