Hàm Yên triển khai Chương trình Bê tông hóa kênh mương nội đồng 2017.

Video không hợp lệ

Chương trình khác