HĐND huyện Hàm Yên khóa XVIII họp kỳ thứ 5

Trong 2 ngày (26 và 27/12), HĐND huyện Hàm Yên đã tổ chức kỳ họp thứ 5, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2012; nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2013. Dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Vũ Quang Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
Video không hợp lệ

Chương trình khác