Hiệu quả mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng ở Hàm Yên

Những năm gần đây, hình thức canh tác trong nhà màng đã được nhiều hộ nông dân trên địa bàn tỉnh áp dụng. Tại huyện Hàm Yên, ông Nguyễn Văn Khoa ở xã Yên Phú với mô hình trồng dưa lưới bước đầu mang lại lợi nhuận khá cao.
Video không hợp lệ