Hỗ trợ phân bón cam cho đồng bào dân tộc Mông tại Yên Lâm, huyện Hàm Yên

Với nguồn kinh phí được trích từ dự án Tam nông của tỉnh Tuyên Quang. Vừa qua, 10 hộ dân tộc Mông tại thôn Ngòi Sen, xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên đã được hỗ trợ trên 6.100 kg phân bón để chăm sóc cam sành.

Video không hợp lệ

Chương trình khác