Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hàm Yên lần thứ 18.

Ngày 8/10, Huyện ủy Hàm Yên tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ huyện (khóa XIX) lần thứ 18 (mở rộng) đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị Quý III, triển khai nhiệm vụ Quý IV năm 2014.
Video không hợp lệ

Chương trình khác