Huyện đoàn Hàm Yên bàn giao Công trình thanh niên năm 2020

Ngày 24/9, huyện đoàn Hàm Yên bàn giao Công trình thanh niên năm 2020 “Tuyến đường sáng - xanh - sạch” tại thôn Bưa và thôn Ban Nhàm, xã Phù Lưu. Đây là nội dung thiết thực nhằm tiếp tục thực hiện các nội dung góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, trong đó xã Phù Lưu là xã phấn đấu về đích xây dựng nông thôn mới năm 2020. Dự Lễ bàn giao có đồng chí Mai Hồng Hà, Bí thư huyện ủy huyện Hàm Yên.
Video không hợp lệ

Chương trình khác