Lan tỏa nhiều mô hình học tập và làm theo gương Bác

Thời gian qua phong trào thi đua học và làm theo Bác trên địa bàn huyện Hàm Yên đã đạt nhiều kết quả tích cực. Nhiều điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả đã và đang là những điểm sáng cổ vũ, vận động các tầng lớp nhân dân noi theo.
Video không hợp lệ

Chương trình khác