Lãnh đạo tỉnh kiểm tra thực hiện tiến độ đầu tư xây dựng và giải ngân vốn đầu tư công tại huyện Hàm Yên

Video không hợp lệ