LLVT huyện Hàm Yên giúp hộ nghèo thoát nghèo bền vững.

Thực hiện phong trào giúp hộ nghèo thoát nghèo bền vững, thời gian qua, LLVT huyện Hàm Yên đã đã kịp thời giúp đỡ, hỗ trợ một phần không nhỏ các hộ gia đình, các khu dân cư đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của huyện, giảm bớt một phần khó khăn, giữ ổn định về chính trị và an ninh nông thôn, góp phần tô thắm thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng đồng bào nhân dân các dân tộc trong huyện.
Video không hợp lệ

Chương trình khác