LLVT xã Tân Thành, giúp đồng bào dân tộc di chuyển nhà cửa.

Thực hiện chương trình hỗ trợ di dân định canh, định cư, xem gép, tạo tình đoàn kết phát triển kinh tế trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Hàm Yên. Trong những ngày cận kề tết Nguyên đán này, LLVT trên địa bàn huyện Hàm Yên đang tích cực giúp đỡ những hộ đồng bào dân tộc di chuyển nhà cửa đến nơi ở mới, đón một cái tết no ấm hơn. ghi nhận của phóng viên trên địa bàn xã Tân Thành, huyện Hàm Yên.
Video không hợp lệ

Chương trình khác