Nâng cao chất lượng giáo dục học sinh dân tộc thiểu số

Hệ thống các trường Phổ thông dân tộc nội trú đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nguồn đào tạo cán bộ, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội cho các địa phương có đồng bào dân tộc thiểu số. Chính vì vậy chất lượng đào tạo luôn mang ý nghĩa quyết định và đòi hỏi giải pháp hiệu quả. Ghi nhận tại trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS huyện Hàm Yên.

Video không hợp lệ