Ngày cuối tuần xây dựng nông thôn mới ở Hàm Yên

“Ngày cuối tuần cùng nhân dân xây dựng nông thôn mới”- từ lâu đã trở thành nét đẹp trong lao động của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân huyện Hàm Yên. Phong trào này đã và đang góp phần nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
Video không hợp lệ

Chương trình khác