Người Bí thư Đảng ủy xã hết lòng vì công việc.

Năng động, nhiệt tình và luôn tích cực đi đầu trong các phong trào, đồng chí Bàng Đức Trị, Bí thư Đảng ủy xã Hùng Đức, huyện Hàm Yên luôn được người dân yêu mến và được cấp trên tin tưởng vì có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp phát triển công tác dân tộc thiểu số của huyện. Sắp tới đây, đồng chí Bàng Đức Trị sẽ đại diện cho trên 68.000 đồng bào dân tộc thiểu số huyện Hàm Yên dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang lần thứ 2.
Video không hợp lệ

Chương trình khác