Người cao tuổi xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên học Bác bằng việc làm thiết thực.

Video không hợp lệ

Chương trình khác