Người chủ tịch UB MTTQ xã hết lòng vì người nghèo.

Ở xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên, người ta thường đồn tai nhau về một người cán bộ xã dân tộc Tày luôn tạo mối đoàn kết trong nhân dân và hết lòng vì người nghèo. Đó là ông Lương Đức Vinh, Chủ tịch UB MTTQ xã. Sắp tới đây, ông Vinh sẽ vinh dự đại diện cho gần 68.000 đồng bào dân tộc thiểu số huyện Hàm Yên dự đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang lần thứ II.
Video không hợp lệ

Chương trình khác