Người dân huyện Hàm Yên hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Trong khí thế phấn khởi, tràn đầy niềm tin vào công cuộc lãnh đạo của Đảng ta, cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Hàm Yên hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 với niềm tin và kỳ vọng mới.
Video không hợp lệ