Nhân dân các dân tộc huyện Hàm Yên thi đua lao động sản xuất chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện

Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Những ngày này, cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc huyện Hàm Yên đang tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2015 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2010 – 2015, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 – 2020.
Video không hợp lệ