Phát gạo cho dân ngèo dịp giáp hạt

Hiện nay các địa phương đang thực hiện trợ cấp gạo cho các hộ gia đình có nguy cơ thiếu đói trong dịp giáp hạt đầu năm 2024. Ghi nhận tại huyện Hàm Yên.
Video không hợp lệ

Chương trình khác