Phát triển thương hiệu vật nuôi giá trị cao tại Hàm Yên, Tuyên Quang

Tại huyện Hàm Yên của tỉnh Tuyên Quang giống vịt bầu Minh Hương đã được nuôi từ nhiều đời nay với chất lượng đặc trưng. Thời gian qua, chính quyền địa phương đã tập trung phát trển đàn vịt cũng như đẩy mạnh công tác quảng bá, xây dựng thương hiệu. Nuôi vịt giờ đây đã trở thành một cơ hội thoát nghèo và vươn lên làm giàu của nhiều hộ dân các xã vùng cao 135 của huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.
Video không hợp lệ

Chương trình khác