Sẵn sàng cho Hội chợ OCOP Tuyên Quang 2021 và Công bố chỉ dẫn địa lý Cam sành Hàm Yên

Hội chợ OCOP Tuyên Quang 2021 và Công bố chỉ dẫn địa lý Cam sành Hàm Yên sẽ được tổ chức từ tối ngày 22 - 26/1. Hiện nay công tác tổ chức Hội chợ đang được đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo an toàn và hiệu quả. Đây là lần đầu tiên tỉnh Tuyên Quang tổ chức hội chợ dành cho các mặt hàng nông sản địa phương đã và đang được xây dựng thương hiệu.
Video không hợp lệ