Sôi nổi các hoạt động ngày cuối tuần cùng nhân dân xây dựng nông thôn mới

Tại huyện Hàm Yên, cuối tuần là dịp cán bộ đảng viên về với nhân dân ở các thôn, bản, qua đó nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Việc làm này đã được triển khai thực hiện hơn 2 năm qua và đang có sức lan tỏa rộng khắp.
Video không hợp lệ

Chương trình khác