Sôi nổi các hoạt động ngày cuối tuần ở Hàm Yên

Phong trào ngày cuối tuần cùng dân ở huyện Hàm Yên đã được duy trì hơn 1 năm nay đã mang lại hiệu quả thiết thực. Nét mới trong phong trào này là hiện nay bà con vừa lao động, vừa được tiếp thu các chủ trương chính sách Đảng , pháp luật của nhà nước, tình hình phòng chống dịch Covid -19 tại các địa phương trong tỉnh thông qua hệ thống loa truyền thanh không dây. Ghi nhận tại xã Bình Xa, xã đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao.
Video không hợp lệ

Chương trình khác