Tân Thành đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Trong những ngày này Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã Tân Thành, huyện Hàm Yên đang đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế năm 2015, cũng như Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.
Video không hợp lệ

Chương trình khác