Thành Long làm theo lời Bác trong xây dựng Nông thôn mới.

Hưởng ứng phong trào thi đua chung sức xây dựng Nông thôn mới, thời gian qua, cấp Ủy đảng, Chính quyền huyện Hàm Yên đã làm tốt công tác chỉ đạo, vận động nhân dân hiến đất, ủng hộ làm đường giao thông nông thôn. Quá trình thực hiện đã gắn với việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ghi nhận của phóng viên tại xã Thành Long, huyện Hàm Yên.
Video không hợp lệ