Tháo gỡ khó khăn trong công tác xóa bỏ lò gạch thủ công

Thực hiện Quyết định 398, ngày 21/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc việc ban hành kế hoạch lộ trình chấm dứt hoạt động sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công, thủ công cải tiến, lò đứng liên tục và lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Thời gian qua, các địa phương đã tìm cách tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh thực hiện và đã có những kết quả tích cực. Ghi nhận của phóng viên tại huyện Hàm Yên.
Video không hợp lệ

Chương trình khác