Thị trấn Tân Yên chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Thực hiện Chỉ thị số 36, ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị và kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Hiện nay, các chi, đảng bộ cơ sở trên địa bàn huyện Hàm Yên đã xây dựng kế hoạch tiến hành chuẩn bị đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020.
Video không hợp lệ