Hàm Yên phát huy vai trò tổ Covid cộng đồng

Bên cạnh sự vào cuộc tích cực các các cấp, các ngành, một trong những yếu tố góp phần trong việc phát hiện, ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 lây lan và bùng phát đó chính là nâng cao ý thức người dân từ cơ sở. Trong đó, tổ COVID cộng đồng là một mắt xích quan trọng, là “Cánh tay nối dài”, hỗ trợ đắc lực cùng các lực lượng khác trong công tác phòng, chống dịch.
Video không hợp lệ