Làm tốt công tác dân vận, giúp Yên Phú phát triển kinh tế xã hội.

Video không hợp lệ