Phát triển Đảng trong học sinh ở trường THPT Phù Lưu, huyện Hàm Yên

Đảng ta luôn quan tâm bồi dưỡng, phát triển đảng viên, đặc biệt là đảng viên trẻ, nhằm bổ sung lực lượng, tăng sức chiến đấu và đảm bảo tính kế thừa trong Đảng. Thực hiện nhiệm vụ này, thời gian qua, nhiều địa phương đã chú trọng bồi dưỡng, kết nạp đảng viên trong các trường trung học phổ thông. Nhờ đó, nhiều học sinh ưu tú sớm giác ngộ lý tưởng của Đảng, nâng cao ý thức học tập, rèn luyện, tạo nguồn nhân lực trẻ cho Đảng. Ghi nhận của phóng viên tại Chi bộ trường THPT Phù Lưu, huyện Hàm Yên.
Video không hợp lệ