Hàm Yên đẩy mạnh các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX

Ngay sau khi tổ chức thành công Đại hội các chi, đảng bộ dưới cơ sở, huyện Hàm Yên đã tập trung chuẩn bị các điều kiện để tiến hành tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020, trong đó hoạt động tuyên truyền, cổ động, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao đang được diễn ra sôi nổi, tạo không khí vui tươi phấn khởi chào mừng Đại hội Đảng các cấp.
Video không hợp lệ