Ủy ban MTTQ huyện Hàm Yên phát huy vai trò khối đại đoàn kết.

Trong những năm qua phát huy truyền thống, nhân dân các dân tộc huyện Hàm Yên đã đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức, với tinh thần cần cù lao động sáng tạo, biết khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương cùng với sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các đoàn thể nhân dân đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội góp phần quan trọng vào sự đồng thuận của xã hội, là cơ sở của khối đại đoàn kết toàn dân ở địa phương.
Video không hợp lệ