Hiệu quả từ sản xuất và chế biến cam sành VietGap theo liên kết chuỗi

Với mục tiêu nâng cao giá trị cho sản phẩm cam sành của địa phương bằng việc chế biến sâu và mở rộng phương thức tiêu thụ, Hợp tác xã Nông nghiệp xanh Yên Lâm, huyện Hàm Yên đã thực hiện chuỗi liên kết trong sản xuất và chế biến cam sành Vietgap. Sau hơn 2 năm thực hiện mô hình đã cho thấy những hiệu quả tích cực.
Video không hợp lệ

Chương trình khác